Kati Piri (PvdA): Europese Commissie verbindt geen politieke consequenties aan ontmanteling Turkse rechtsstaat

Door Kati Piri op 17 april 2018

De Commissie laat het na om Ankara een duidelijk signaal te geven, zoals het Europees Parlement vorig jaar wel heeft gedaan”

“De Europese Commissie maakt, zoals verwacht, een sombere analyse van de situatie in Turkije. De waan van lidmaatschap, zelfs met een nieuwe grondwet die Erdogan oppermachtig maakt, blijft echter in stand. De Commissie laat het na om Ankara een duidelijk signaal te geven, zoals het Europees Parlement vorig jaar wel heeft gedaan.” Dat stelt Kati Piri als reactie op de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Europese Commissie over Turkije.

Onder de huidige omstandigheden is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven met Turkije

“Onder de huidige omstandigheden is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven met Turkije, zoals het moderniseren van de douane-unie en het invoeren van visumvrij reizen. Het eerder afgegeven signaal van het Europees Parlement dat toetredingsgesprekken met Ankara formeel moeten worden opgeschort zodra de nieuwe grondwet in werking treedt, zou aanzienlijk versterkt worden als de Europese Commissie en de Raad zich er achter zou scharen,” aldus Piri.

Het Europees Parlement komt in de zomer met haar jaarlijkse Turkije-rapport, waarin Kati Piri als rapporteur haar bevindingen zal presenteren.

Westelijke Balkan

Ook voor de landen van de Westelijke Balkan geldt dat lidmaatschap van de Europese Unie voorlopig niet aan de orde is.

De afgelopen jaren is er te veel nadruk gelegd op stabiliteit, en te weinig op structurele hervormingen

“De EU moet zich houden aan toezeggingen die eerder gedaan zijn aan de Westelijke Balkan-landen. Dat betekent echter niet dat de status quo moet worden beloond. De afgelopen jaren is er te veel nadruk gelegd op stabiliteit, en te weinig op structurele hervormingen. Brussel was niet kritisch genoeg ten aanzien van de democratische afkalving in de regio. De ontwikkelingen in de regio stemmen niet positief, met als lichtpunt Macedonië – dat beloond zou moeten worden met het opstarten van de onderhandelingen.”, aldus Europarlementariër Kati Piri.

De ontwikkelingen in de regio stemmen niet positief, met als lichtpunt Macedonië

Piri: “Hernieuwde aandacht voor de kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan is welkom. Maar de nadruk moet liggen op de kwaliteit van de democratie, en niet leiden tot een tunnelvisie met een fixatie op data voor toetreding. De ontwikkelingen in de regio stemmen niet positief, met als lichtpunt Macedonië – dat beloond zou moeten worden met het opstarten van de onderhandelingen.”

Servië onderhandelt al over EU-lidmaatschap, maar er zijn nog de nodige problemen met verkiezingen, discriminatie en de persvrijheid. Paul Tang, vice-voorzitter van de EP-Servië delegatie: “Het komende jaar zal moeten blijken of de Servische regering voldoende hard en oprecht werkt aan onmisbare ruimte voor een eerlijke oppositie, onafhankelijke media, en bescherming van LGTBI’s.”

Kati Piri

Kati Piri

Kati was werkzaam als politiek adviseur in het Europees Parlement op de thema’s buitenlandbeleid, mensenrechten en defensie waarna ze zich in 2014 verkiesbaar stelde voor het Europees Parlement. Belangrijke  principes die Kati bewogen om het Europees Parlement in te gaan zijn het hooghouden van democratische waarden en het respecteren van mensenrechten. Dat Kati deze principes

Meer over Kati Piri