Kati Piri: ”Alleen Erdogan profiteert van deze EU-top”

23 maart 2018

”Zolang Turkije doorgaat met haar repressieve politiek, moet de EU geen toezeggingen doen”

”Zolang Turkije doorgaat met haar repressieve politiek, moet de EU geen toezeggingen doen”, stelt Turkije-rapporteur Kati Piri. Intussen staan de Turkse democraten echter in de kou: “Wat me daarbij wel dwars zit, is dat we tegelijk dreigen al die Turken die het niet met Erdogan eens zijn (ongeveer de helft van de bevolking), in de steek te laten. Turkije is méér dan het huidige regime. Daarom zou de EU meer werk mogen maken van een handreiking naar deze grote groep.

”Een principiële, harde houding tegenover Erdogan, maar tegelijk inzetten op programma’s die de Turkse bevolking helpen”

Een principiële, harde houding tegenover Erdogan, maar tegelijk inzetten op programma’s die de Turkse bevolking helpen, zoals het verdubbelen van studiebeurzen voor studenten, het participeren van (ontslagen) academici aan Europese onder-zoeksprojecten, meer samenwerken met lokale overheden, en concrete steun bieden aan het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke media.”

Lees hier het hele stuk van Kati Piri in het NRC.