3 augustus 2012

Kamervragen Internationaal: Frans Timmermans over Syrië en Cuba

Ook in de Tweede Kamer laat de PvdA het niet na om internationale zaken op de agenda te zetten. Via de rubriek ‘Kamervragen Internationaal’ houden we u op de hoogte van de inspanningen van onze Kamerleden op internationale thema’s. Dit keer: Kamervragen van Frans Timmermans over de situatie in Syrië en arrestaties in Cuba.

De situatie in Syrië wordt alsmaar erger. Al tienduizenden burgers kwamen om het leven en de internationale gemeenschap blijft verdeeld en machteloos. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk: zo kan het niet langer doorgaan. Frans Timmermans riep de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) op om eindelijk door te pakken en daadkracht te tonen. Zie hier voor een nieuwsbericht.

Onrust was er ook in Cuba. Dissident Oswaldo Paya overleed bij een auto-ongeluk. Niet iedereen was er echter van overtuigd dat het hier ging om een ongeval. Bovendien werden er op de begrafenis van Paya arrestaties verricht door de Cubaanse politie. Frans Timmermans vroeg opheldering aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de kwestie. Zie hier voor een nieuwsbericht, en klik hier voor een indrukwekkende korte documentaire over Paya.

Zie hieronder integraal de genoemde Kamervragen:

 Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie rond de Syrische stad Aleppo.

1.
Heeft u kennisgenomen van de oproep van VN speciaal vertegenwoordiger Kofi Annan aan de strijdende partijen in Syrie om zich terughoudend op te stellen in de strijd rond Aleppo?
2.
Deelt u de mening dat de dreigende escalatie rond Aleppo laat zien dat Syrie nu in feite in een situatie van volledige burgeroorlog terecht is gekomen?
3.
Zo ja, deelt u dan ook de haast wanhopige oproep van Kofi Annan aan de internationale gemeenschap om nu eindelijk eens de handen ineen te slaan en concrete stappen te nemen om het geweld in Syrie te helpen beeindigen?
4.
Welke mogelijkheden ziet u om nog meer bloedvergieten in Syrie te helpen voorkomen? Wat kan de EU, wat kan Nederland doen om samen met gelijkgestemde landen met name Rusland en China te bewegen niet langer een carte blanche te geven aan het regime van Assad?
5.
Zijn er mogelijkheden, voor de EU om, al dan niet via de VN, wellicht in nauwe samenwerking met de Arabische Liga of andere organisaties en landen in de regio, zoals Turkije, de verschillende strijdende partijen op neutrale bodem bij elkaar te krijgen om in eerste instantie afspraken te maken over een staakt het vuren en vervolgens te onderhandelen over de toekomst van Syrie?
6.
Indien u hier mogelijkheden ziet, hoe klein ook, bent u dan bereid in overleg met uw EU collega’s de diplomatieke inspanningen hiertoe onverwijld te intensiveren, met name in de richting van Rusland, China en de landen in de regio?

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over arrestaties van dissidenten door het Cubaanse regime bij de begrafenis van Oswaldo Paya.

1.
Heeft het Cubaanse regime ten minste 10 dissidenten gearresteerd die aanwezig waren bij de begrafenis van de prominente criticus van het regime Oswaldo Paya?
2.
Zo ja, heeft u ervoor gezorgd dat onmiddellijk en zeer duidelijk protest is aangetekend tegen deze gang van zaken, door de Nederlandse ambassadeur en door de vertegenwoordiger van de EU?
3.
Indien dat nog niet is gebeurd, wilt u er dan onverwijld voor zorgen dat het alsnog gebeurt, uiteraard in afstemming met de EUHV?
4.
Wat is uw oordeel over de vermoedens van familieleden van de heer Oswaldo Paya dat hij niet tegen zomaar tegen een boom zou zijn gereden, maar door de Cubaanse veiligheidsdiensten van de weg is gedrukt? Beschikt u over aanwijzingen dat hier vuil spel is gepleegd? Zo ja, waaruit bestaan die aanwijzingen?
5.
Is er mogelijk sprake van een harder ingrijpen van het regime tegen dissidenten, nu het regime kennelijk de touwtjes weer wat strakker aantrekt? Lopen zij meer gevaar dan enige tijd geleden?
6.
Zo ja, bent u dan bereid ervoor te zorgen dat EU ambassades, waaronder de Nederlandse, een veilig heenkomen kunnen bieden voor dissidenten die gevaar lopen, bijvoorbeeld door asiel te verlenen in de EU? Zo nee, waarom niet?

Waar ben je naar op zoek?