14 september 2015

Jeremy Corbyn gekozen als leider van Labour

Prioritising the needs of the poor and the human rights of all. Onder aanvoering van deze slogan is Jeremy Corbyn zaterdag 12 september met grote meerderheid van stemmen gekozen als leider van de Labour Party. Maar liefst 59,5% van de ruim 420.000 uitgebrachte stemmen wist Corbyn te vergaren zonder dat er een tweede stemronde gehouden hoefde te worden. Diederik Samsom feliciteerde de nieuwe leider met zijn overtuigende overwinning en sprak de hoop uit dat hij in staat is om de energie waarmee hij gekozen is, nu om te zetten in een sterk en verenigd Labour.

In eerste instantie werd de nieuwe leider van Labour als ‘onverkiesbaar’ gezien vanwege zijn uitgesproken standpunten en de kritiek die hij hiermee opriep van partijprominenten. Maar zijn campagne tegen ongelijkheid en tegen meer bezuinigingen kon op veel steun rekenen onder de leden van de Labour Party. Corbyn heeft gezegd de spoorwegen en energiebedrijven te willen nationaliseren, een hoger belastingtarief voor de rijken te willen invoeren en een nationaal sociaal minimum te willen introduceren. De leiderschapsverkiezing binnen Labour heeft vele duizenden nieuwe leden getrokken waarvan de meesten op Corbyn hebben gestemd.

Een groot deel van het Britse volk ziet de plannen van Corbyn wel zitten, blijkt uit een poll van The Independent. Twee derde van de Britse kiezers wil een internationale conventie over het verbieden van kernwapens. Bovendien is bijna de helft  voorstander van het verlagen van de collegegelden. Daarnaast steunt bijna zes op de tien mensen de invoering van een limiet op de hoogte van de private huur. Daarentegen heeft Corbyn gezegd dat er weinig steun is voor het afschaffen van de monarchie en het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit de NAVO.

Zorgen over het steunen van een Brexit werden door Corbyn snel weggenomen in een artikel dat werd gepubliceerd in de Financial Times. “Labour is clear that we should remain in the EU. But we too want to see reform,” stelt hij in het artikel, waarin hij pleit voor betere bescherming van werknemers en Europese samenwerking op het gebied van klimaatverandering, terrorisme, belastingparadijzen en de massale stroom vluchtelingen die hun hoop zoeken in Europa.

De drie uitdagers van Corbyn, Andy Burnham, Yvette Cooper en Liz Kendall hebben hun steun uitgesproken richting hun nieuwe leider en wijzen erop dat de Labour Party zich moet focussen op haar voornaamste tegenstander: de conservatieve regering van David Cameron. Inmiddels heeft Corbyn een schaduwkabinet samengesteld om vanuit het Lagerhuis actief oppositie te voeren tegen de Tories.

Over de plannen van Corbyn en de speerpunten van zijn schaduwkabinet zal meer duidelijk worden tijdens de Labour Party Annual Conference die van 27 tot 30 september gehouden zal worden in Brighton. Internationaal Secretaris Kirsten Meijer en Europarlementariër Agnes Jongerius zullen tijdens deze conferentie van onze zusterpartij de PvdA vertegenwoordigen.

Door Jaron Liplijn, stagiair Internationaal Secretariaat PvdA