Door Agnes Jongerius op 23 november 2016

Investeer in onderwijs en opleidingen voor alle Europeanen

De Europese Raad heeft eindelijk ingestemd met het voorstel over een ‘vaardigheden garantie’ van de Europese Commissie. Het idee achter dit voorstel is dat alle Europeanen bepaalde vaardigheden behalen. Hierbij moet je denken aan belangrijke skills als lezen en schrijven, met een computer omgaan of ondernemerschap. Het onderwijs is namelijk nog lang niet in alle lidstaten op een even hoog niveau. Tegelijk is het van levensgroot belang dat de EU voorop blijft lopen als het aankomt op educatie, vaardigheden en innovatie. Juist in de huidige wereld van vergaande globalisering en technologisering.

Maar dat is niet het enige dat we met zo’n garantie kunnen bereiken. Het moet ook een instrument zijn voor convergentie, zodat landen in de Europese Unie weer naar elkaar toe groeien. Het gebrek aan basisvaardigheden is namelijk het grootste in de armste landen van de Unie. Vooral in Oost-Europa hebben weinig mensen digitale vaardigheden of toegang tot goede onderwijsinstellingen en  dat geldt al helemaal voor ouderen en werkenden.

Als rapporteur op de herziening van de detacheringsrichtlijn, oftewel het regelen van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, kom ik veel in Oost-Europa. Het zijn namelijk vooral deze landen die goedkope werknemers naar het Westen sturen om voor een appel en een ei aan de slag te gaan. Nu we deze praktijken onmogelijk willen maken liggen ze vaak dwars. Mijn collega’s en vrienden daar snappen de noodzaak van een herziening wel, maar zijn tegelijk bang verder achterop te raken.

Omdat juist in deze landen het gebrek aan sommige vaardigheden een groot probleem is stelde ik vandaag in het Europees Parlement voor om tijdens het uitvoeren van de ‘vaardigheden garantie’ extra nadruk te leggen op Oost-Europa en de nieuwe lidstaten. Zij hebben deze vaardigheden het hardste nodig. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat er genoeg middelen vrijkomen om van dit prachtige initiatief een succes te maken. Helaas lijkt dat nog een probleem te worden.

De Commissie stelt voor om vooral bestaande sociale fondsen aan te spreken. Maar vaak worden deze fondsen nu ook al ingezet voor goede projecten als onderzoek, innovatie en regionale investeringen. Daarom zou ik er voor willen pleiten om juist geld te gebruiken dat nu vast zit in niet-renderende fondsen, zoals landbouwsubsidies (een derde van het totale EU budget!). Met dit geld kunnen we investeren in onderwijs en opleidingen voor alle Europeanen die nu moeite hebben met essentiële basisvaardigheden of het vinden van (zinvol) werk.

Want we moeten eerlijk zijn. In de rest van Europa kampen we ook met problemen zoals een tekort aan vakmensen (denk aan schoenmakers en elektriciens) en een groeiende kloof tussen wat opleidingen leveren en wat bedrijven nodig hebben. Zo zal het tekort aan geschoolde ICT’ers in de EU in de komende jaren waarschijnlijk oplopen tot ruim 750.000. Dat is slecht voor onze economie en zonde van al het talent dat we rond hebben lopen.

Met een garantie van voldoende middelen, fondsen en inzet kunnen we de Europese economie een enorme boost geven en boven alles onze kwetsbare, maar zeer potentievolle armere lidstaten een grote steun in de rug te geven.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Lees meer >> 

Meer over Agnes Jongerius