2 oktober 2012

Interview met Marina Ohanjanyan

Op maandag 1 oktober werden in Georgië parlementsverkiezingen gehouden. De uitslag was opmerkelijk, aangezien de partij van president Saakashvili de verkiezingen verloor van de oppositiecoalitie “de Georgische Droom” onder leiding van miljonair Ivanisjvili. PvdA-buitenlandreporter Mounir Racdu interviewde Marina Ohanyanjan, projectmanager Oost-Europa en Zuid-Kaukasus bij de Alfred Mozer Stichting, over deze uitslag.

Was deze nederlaag voor Saakasjvili verwacht?
Nee, iedereen verwachtte een close-call. Ik dacht echt dat de partijen dicht bij elkaar zouden blijven, en politieke analisten konden niks over de uitslag zeggen. Wat men niet verwachtte was dat Saakasjvili zo snel zijn verlies toe zou geven, gezien de harde campagne die eraan vooraf is gegaan. Saakasjvili zag zijn uitdager Ivanisjvili als een regelrechte bedreiging, vanwege zijn rijkdom en zijn populariteit onder de bevolking door zijn liefdadigheidsprojecten. Saakasjvili voerde wetgeving door die de financiering van politieke partijen uit privé-eigendommen of door ondernemingen erg bemoeilijkte. Ivanisjvili moest dan ook in totaal zo’n 100 miljoen dollar aan boetes betalen.

Daarnaast beschuldigde Saakasjvili hem van pro-Russische sympathieën. Ook werd zijn paspoort ingenomen omdat hij ook de Franse nationaliteit had. Hij zou zich daardoor niet verkiesbaar kunnen stellen. Via de rechtbank heeft hij geprobeerd zijn Georgische paspoort terug te krijgen. Na hevige nationale en internationale kritiek werd de wet verruimd en mocht hij zich, als EU burger, toch verkiesbaar stellen in Georgië. Volgens lokale waarnemers zijn er echter door beide kanten dingen gedaan die niet door de beugel konden, waardoor de verkiezingsstrijd erg hard werd.

Wie is deze Ivanisjvili, en wat kunnen we van hem verwachten?
Zoals gezegd is hij een miljardair die veel geld heeft gestoken in ontwikkelingshulp in Georgië. Zijn politieke kleur is echter onduidelijk. Hij heeft een zakenkabinet gevormd om zich heen, wat betekent dat hij de beste experts om zich heen heeft verzameld. Daarnaast wil hij een brede coalitie want zijn coalitie Georgische Droom wordt gevormd door zes partijen. Hij heeft daarmee bekende politieke leiders in zijn gelederen. Maar wat we van hem kunnen verwachten is op dit moment nog onduidelijk.

Hoe schat jij de nabije toekomst van Georgië in?
Voortbouwend op wat ik over Ivanisjvili weet, kan ik daar vrij weinig over zeggen. Belangrijk is de grondwetswijziging die Saakasjvili heeft doorgevoerd, dat inhield dat de president een groot deel van zijn macht verliest aan het parlement. Dit was op initiatief van Saakasjvili zelf, en er werd gespeculeerd dat hij hiermee zijn eigen toekomst als premier voorbereidde. Waar hij echter niet aan heeft gedacht, is het feit dat hij geen meerderheid in het parlement meer heeft. Ivanisjvili’s visie over waar hij met Georgië naartoe wil is onduidelijk, maar men hoopt dat hij vasthoudt aan zijn democratische koers.

Wat voor consequenties hebben deze ontwikkelingen voor het werk van AMS in Georgië?
Onze partner in Georgië is de partij Social Democrats for the Development of Georgia. Dit is een kleine partij die niet officieel lid was van de Georgische Droom coalitie, maar wel met de coalitie meedeed als partner. De leider, Gia Jorjoliani, stond hoog op de kieslijst van Georgische Droom van Ivanisjvili. Daardoor zit hij nu in het parlement. Voor onze partner is hun ene zetel in het parlement een mooie kans om zich als partij te profileren. Dus de positie van de partij verandert in zekere zin wel, maar het werk dat wij voor hun doen blijft in principe hetzelfde. We blijven trainingen geven, maar de trainingen die ze gaan aanvragen gaan wellicht van onderwerp veranderen, zoals bijvoorbeeld meer gericht  op het werk in een parlement.

Door Mounir Racdu, PvdA-Buitenlandreporter

De AMS werkt aan democratiebevordering door middel van politieke trainingen aan zusterpartijen en sociaaldemocratische stichtingen in Oost-Europa, Zuid-Kaukasus, Westelijk Balkan en Noord-Afrika. Voor meer informatie zie: www.alfredmozerstichting.nl