Door op 26 november 2015

Honger vluchtelingen voorkomen

Een van de redenen dat Syrische vluchtelingen naar de EU trekken is dat de voedselrantsoenen die vluchtelingen in Turkije zo werden gekort dat vluchtelingen honger begonnen te leiden. Dit komt doordat de verantwoordelijke VN organisaties onvoldoende geld krijgen om hun basistaken uit te kunnen voeren. Ik wil dat alle landen verplicht gaan bijdragen aan noodhulp, zodat dergelijke tekorten niet meer voorkomen.

UNICEF, de UNHCR en het wereldvoedselprogramma zijn afhankelijk van giften van mensen en landen om hun taken uit kunnen voeren. De geefbereidheid gaat echter niet altijd gelijk op met de noden die er zijn. Zo zijn er nu meer vluchtelingen dan ooit en de tekorten in de noodhulp zijn ook groter dan ooit. Dat leidt tot honger, vooral onder vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn. Zij worden altijd dubbel zo hard geraakt.

Die honger leidde niet alleen tot verder vluchten. Het is diezelfde honger die vluchtelingen kwetsbaar maakt voor uitbuiting tegen een schrikbarend laag loon. Die hen drijft hun kinderen hard te laten werken om te overleven. En hen ertoe brengt hun meisjes uit te huwelijken aan een man die belooft voor haar te zorgen. Ook al is ze veel te jong en hij veel te oud.

Ik wil dat de afhankelijkheid van giften afneemt. Landen die lid zijn van de VN noodhulporganisaties zouden verplicht moeten worden om de basisbehoefte van vluchtelingen gezamenlijk voor hun rekening te nemen. Voor Nederland zou dit geen hogere bijdrage betekenen, omdat Nederland al een hele gulle donor is. Andere landen moeten dan meer doen. Denk aan de rijke golfstaten bijvoorbeeld, maar ook heel wat Europese landen beloven te weinig en komen hun beloften ook niet altijd na.

Geregistreerde vluchtelingen die een goede reden hadden om te vluchten, mogen geen honger leiden. Om dat te bereiken moeten landen iets meer doen. Volgend jaar is nog zo’n 20 miljard tekort binnen het noodhulpsysteem. Dat klinkt als veel, maar verdeeld over tientallen landen is dat een tekort wat op te lossen is. Het alternatief is honger, en dat is niet aanvaardbaar.

Lees hier ook mijn spreektekst tijdens de begrotingsbehandeling van ontwikkelingssamenwerking (pdf) >>