Door op 7 oktober 2015

Het succes van Jeremy Corbyn

Binnen 24 uur na de speech van Jeremy Corbyn op het congres van de Labour Party wierf de partij 2.200 nieuwe leden. Sinds de opkomst van Corbyn werden er al zo’n 160.000 mensen lid van de partij. Het zijn aantallen waar veel partijen in Europa slechts van kunnen dromen. Op het congres heerst een opgetogen stemming en sommigen zien dit als een mogelijk begin van een nieuw tijdperk voor de sociaaldemocratie. Wat is het succes van Corbyn en wat kunnen we daarvan leren?

Waardengedreven politiek
De rode draad in Corbyns visie is de strijd tegen onrechtvaardigheid. Hij pleit voor een politiek waarin waarden leidend zijn. In zijn congrestoespraak pleit hij voor een zorgzamere samenleving en een aardiger politiek. Hij zet zich hard af tegen het conservatieve beleid van Cameron en verwijt de Conservatieven dat ze een economie hebben gecreëerd die werkt voor weinigen en niet voor velen. Corbyn maakt duidelijk dat de strijd tegen onrechtvaardigheid niet stopt bij de Britse grens. In zijn speech is veel aandacht voor vluchtelingen en mensenrechten. Hij maakt dat heel concreet door Cameron op te roepen zich persoonlijk in te zetten voor het voorkomen van de onthoofding en kruisiging van Ali Mohammed al-Nimr, die de doodstraf kreeg voor deelname aan een demonstratie in Saudi-Arabië.

Aansluiting bij zorgen
Corbyn ageert tegen de bezuinigingen, oplopende werkloosheid en armoede, aantasting van publieke voorzieningen, de crisis op de woningmarkt en vernietiging van de National Health Service. Allemaal problemen waar de nieuwe leden direct door geraakt worden of zich zorgen om maken. Zorgen voor betaalbare woningen is zijn eerste prioriteit: 100.000 sociale woningen erbij. Ook zwangerschaps- en ouderschapsverlof voor zelfstandigen en het terugdraaien van de privatisering van de spoorwegen staan hoog op zijn prioriteitenlijst. In Europa ziet hij een taak om werknemers te beschermen en grote problemen zoals de vluchtelingencrisis en klimaatproblemen aan te pakken.

Nieuwe politiek
Het is niet alleen de inhoud die aanspreekt. Ook de manier waarop hij politiek wil bedrijven wordt als nieuw en positief ervaren. Hij geeft duidelijk aan dat hij niet in z’n eentje alles wil bepalen, maar dat hij wil luisteren. Meningsverschillen en debat in het schaduwkabinet noemt hij “volwassen politiek”, geen teken van gebrek aan eenheid of voortekenen van een afsplitsing zoals de media suggereren. Bottom up, niet top down. Respect voor elkaar. Geen persoonlijke aanvallen. De slogan op het congrespodium was niet voor niets “Straight talking, honest politics”.

Persoonlijkheid
Op de vraag wat mensen aanspreekt wordt geantwoord: “Hij praat als een normaal mens”, “Hij is bescheiden”, “hij komt soms niet helemaal uit zijn woorden, maar dat geeft niet”. Een nieuw lid omschrijft het mooi: “He cares for people and I trust him to do things he says he will do in a caring, humane way. He will do all he can to lead us to a better society. That is a wonderful thing to feel about a political leader. It is a new thing to feel.”

Afwachten
Hoewel de euforie groot is, nemen veel leden op het congres ook een afwachtende houding aan. Sommigen maken zich zorgen over de financiële houdbaarheid van zijn plannen, zijn Euroscepsis (hoewel hij zich duidelijk uitsprak voor een sociaal Europa) en zijn focus op onderwerpen die als ouderwets worden ervaren. De vraag is of Corbyn in staat is een brede groep mensen aan zich te binden. Die verbinding moet gemaakt worden wil Labour de volgende verkiezingen winnen. Ook het langdurig binden van degenen die nu enthousiast zijn is een enorme taak voor de partij en geen vanzelfsprekendheid in een tijd waarin mensen snel kritisch zijn en makkelijk afhaken. De verwachtingen onder zijn fans zijn hoog gespannen. Het zal een grote opgave zijn om die waar te maken.

Conclusie
Het succes van Jeremy Corbyn is te danken aan meerdere factoren die met elkaar samenvallen. Zijn boodschap, zijn manier van politiek bedrijven en zijn persoonlijkheid passen bij elkaar. Het leidt tot een herkenbare linkse politiek die velen aanspreekt, maar het is te vroeg om te concluderen dat er een nieuw tijdperk van de sociaaldemocratie is aangebroken. Veel van wat hij zegt is typisch voor de politiek in de (Britse) oppositie en niet nieuw. Bottom up politiek bedrijven is in veel sociaaldemocratische partijen al steeds meer het devies. Met de persoon van Corbyn kan Labour zich losmaken van het verleden, waarden weer meer centraal stellen en een nieuwe verbinding met de mensen aangaan. Dat is een kans en inspirerend voor elke sociaaldemocratische partij in Europa.

Door Kirsten Meijer, Internationaal Secretaris PvdA