Door Kati Piri op 4 mei 2016

Herziening van Dublin slechts cosmetisch

De Europese Commissie heeft vandaag het langverwachte voorstel gepresenteerd om het Europese asielbeleid aan te passen. Waar de PvdA hoopte op een grondige herziening, met een volwaardig gemeenschappelijk Europees asielbeleid, is dit voorstel helaas maar een hele kleine stap voorwaarts. Op deze manier zullen we ook de komende jaren blijven doormodderen met een ‘ieder voor zich’ aanpak.

Landen die veel vluchtelingen ontvangen staan er nog steeds alleen voor. Toen het aantal asielzoekers in Europa enorm toenam het afgelopen jaar werden aankomstlanden als Griekenland en Italië overrompeld door vluchtelingen en de rest van Europa keek toe. Het nieuwe beleid gaat dit niet veranderen. Deze landen blijven ook met het huidig voorstel verantwoordelijk voor de eerste opvang en registratie. En inmiddels weten we dat dit zonder hulp van andere Europese landen niet gaat lukken.

Ik heb onlangs met eigen ogen gezien hoe in Griekenland veel opvanglocaties niet voldoen aan de minimumeisen. Gezinnen met kinderen slapen in tentjes in de haven van Piraeus en zijn grotendeels afhankelijk van de geïmproviseerde hulp van de Griekse bevolking en NGO’s. We mogen niet de landen aan de rand van Europa laten opdraaien voor deze humanitaire crisis.

Het enige positieve aan het voorstel is dat er een verplichte verdeelsleutel komt voor als de instroom voor een land onhoudbaar wordt.

Europa is het aan zijn stand verplicht om het migratie vraagstuk gezamenlijk op te lossen. Zolang Europa vrij en vredig is zullen er vluchtelingen blijven komen.  We moeten ons niet laten gijzelen door de populisten en lidstaten die niet willen samenwerken, maar we moeten solidariteit afdwingen. In het belang van Europa en in het belang van de vluchtelingen.

Kati Piri

Kati Piri

Kati was werkzaam als politiek adviseur in het Europees Parlement op de thema’s buitenlandbeleid, mensenrechten en defensie waarna ze zich in 2014 verkiesbaar stelde voor het Europees Parlement. Belangrijke  principes die Kati bewogen om het Europees Parlement in te gaan zijn het hooghouden van democratische waarden en het respecteren van mensenrechten. Dat Kati deze principes

Meer over Kati Piri