Door op 30 november 2015

Goed dat Europa en Turkije gaan samenwerken om vluchtelingen te helpen

Het is goed dat er afspraken zijn gemaakt over samenwerking met Turkije en dat Europa gaat investeren in betere vluchtelingenopvang in Turkije. Zodat vluchtelingen in Turkije weer perspectief en bescherming krijgen en minder vluchtelingen de noodzaak voelen de oversteek te wagen.

Nog steeds wagen vluchtelingen de levensgevaarlijke tocht over de Egeïsche Zee. Nog steeds gebruiken mensen hun laatste spaargeld om tegen woekerprijzen door mensensmokkelaars naar Europa gebracht te worden. En nog steeds zijn er mensen op de vlucht voor geweld in Syrië die geen perspectief meer hebben in hun thuisland, maar dat perspectief en de bescherming ook ontberen in de buurlanden van Syrië waar zij hun toevlucht hebben gezocht.

De opvang in Turkije van vluchtelingen in de kampen en in de steden moet echt beter. Veel vluchtelingen verblijven langdurig in Turkije zonder perspectief. Ze krijgen geen zorg, hun kinderen kunnen niet naar school en ze hebben geen mogelijkheden om de kost te verdienen. Geen wonder dat deze vluchtelingen ervoor kiezen om verder te vluchten zolang er geen zicht op vrede is in hun thuisland.

De EU-lidstaten en Turkije moeten in actie komen. Naast verbetering van de opvang zal ook het management van asiel, migratie, visa en grenssystemen en de verbetering van de rechtspositie van vluchtelingen beter moeten in Turkije. Europa investeert daarom 3 miljard euro in betere opvang van vluchtelingen in Turkije. En Turkije en Europa gaan intensiever samenwerken om mensensmokkelaars de pas af te snijden.

Naast de verbetering van de opvang van vluchtelingen en het versterken van de grens- en migratiesamenwerking, is er ook gesproken over de door Turkije gevraagde versnelde visumliberalisatie en de hernieuwde energie voor het toetredingsproces. De Partij van de Arbeid kan daar kort over zijn: geen haasje-over. De criteria staan en daar wordt niet aan getornd. Juist op de terreinen van politieke hervormingen en rechtsstaat is er veel werk te verrichten in Turkije. Het zal goed zijn als die hervormingen door de Turkse regering ter hand worden genomen. Maar op dit moment kan van lidmaatschap nog geen sprake zijn.