Door Kati Piri op 26 november 2014

Geweld tegen vrouwen de wereld uit!

De uitreiking van de Sakharovprijs aan dr. Denis Mukwege is een goede gelegenheid om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Hier is geen beter moment voor dan vandaag, de Internationale dag voor uitbannen van geweld tegen vrouwen van de VN.

Morgen wordt de Sakharovprijs voor mensenrechten uitgereikt aan de Congolese dokter Denis Mukwege. In de afgelopen jaren behandelde hij duizenden vrouwen en meisjes die het slachtoffer werden van verkrachting en seksueel geweld in de burgeroorlog in de Democratische Republiek Congo (DRC). Wij staan vierkant achter het besluit om middels deze prijs het moedige werk van dr. Mukwege te steunen.

Door de uitreiking van de Sakharovprijs aan een voorvechter van vrouwenrechten vragen wij aandacht voor het stoppen van het geweld tegen vrouwen. Hier is geen beter moment voor dan vandaag, de Internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties. Deze dag is door de internationale gemeenschap ingesteld ter nagedachtenis van de brute moord op de drie politieke activistes en zussen Mirabel in 1960 in de Dominicaanse Republiek.

In veel conflicten wordt seksueel geweld ingezet als oorlogswapen. Niet alleen in de Congo, het thuisland van Denis Mukwege, maar ook in de conflicten in – onder meer – Soedan, Rwanda, Bosnië, Syrië en Irak wordt seksueel geweld tegen vrouwen gebruikt als een tactiek om de tegenstander te verzwakken en vernederen. Vaak met ongewilde zwangerschappen, ziektes en ernstige verminken tot gevolg voor de slachtoffers. Alsof dit nog niet erg genoeg is, worden de slachtoffers vaak verstoten door hun man of gemeenschap of zelfs gedwongen met hun verkrachter te trouwen.

Ook dichter bij huis is geweld tegen vrouwen aan de orde van de dag. 35% van de vrouwen en meisjes ter wereld hebben te maken met een vorm van fysiek en/of seksueel geweld in hun leven; en in sommige landen is dit zelfs een schrikbarende 70%. Hoewel de internationale gemeenschap bij monde van de VN door de jaren heen diverse verklaringen heeft aangenomen, waaronder de Verklaring voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (20 december 1993), blijft de praktijk onveranderd. Uit een onderzoek van 2014 bleek dat in Europa één op de drie vrouwen boven de 15 jaar, het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een vorm van seksueel geweld.

Om het geweld effectief tegen te gaan, is er snel actie nodig. Strafbaarstelling van seksueel geweld en vervolging van de daders staan hierbij centraal, evenals het bieden van goede opvang van slachtoffers.

Helaas blijft het dweilen met de kraan open, zolang respect voor vrouwen niet overal is verankerd in normen, waarden en gedrag. Wij zullen dan ook, met onze Europese sociaaldemocratische collega’s, voor sterke maatregelen blijven pleiten om de bescherming van vrouwen hoog op de agenda te houden. Laten we de inspanningen van dr. Denis Mukwege gebruiken als inspiratiebron.

Kati Piri

Kati Piri

Kati was werkzaam als politiek adviseur in het Europees Parlement op de thema’s buitenlandbeleid, mensenrechten en defensie waarna ze zich in 2014 verkiesbaar stelde voor het Europees Parlement. Belangrijke  principes die Kati bewogen om het Europees Parlement in te gaan zijn het hooghouden van democratische waarden en het respecteren van mensenrechten. Dat Kati deze principes

Meer over Kati Piri