Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek in heel Europa

Door Agnes Jongerius op 1 maart 2018

Europa kiest voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben vannacht een politiek akkoord gesloten over de nieuwe detacheringsrichtlijn. Werknemers in Europa die hetzelfde werk doen maar uit een ander land komen krijgen met de nieuwe regeling hetzelfde betaald. Agnes Jongerius (PvdA) heeft namens het Europees Parlement de onderhandelingen geleid en het nieuwe voorstel opgesteld.

“Collega’s kunnen weer collega’s zijn en niet langer concurrenten. In 2014 kwam ik naar het Europees Parlement met als voornaamste doel, het aanpassen van de detacheringsrichtlijn. En dat gaat nu gebeuren”, aldus Agnes Jongerius.

Een aantal details moet nog worden uitgewerkt en nadat de lidstaten ook formeel akkoord zijn gegaan komt het voorstel nog een keer ter stemming in de plenaire vergadering in Straatsburg. De nieuwe wetgeving moet dan medio 2020 van kracht worden.

“Tijdens deze onderhandelingen hebben de landen van Europa hun verschillen overwonnen, Oost en West, werkgevers en werknemers. Het resultaat weerspiegelt de kracht van de Europese samenwerking.”

“Tijdens deze onderhandelingen hebben de landen van Europa hun verschillen overwonnen, Oost en West, werkgevers en werknemers. Het resultaat weerspiegelt de kracht van de Europese samenwerking.”

Kernpunten van het akkoord:

  • Gedetacheerde werknemers hebben voortaan recht op dezelfde beloning als lokale werknemers. Namelijk:
    • Loon volgens de in Nederland/lidstaten geldende cao; waaronder ook niet ge-AVVde cao’s
    • Toeslagen zoals een dertiende maand, compensatie voor winterweer en eventuele andere premies
    • Reis- en verblijfskosten moeten apart worden vergoed en mogen niet meer van het loon worden afgetrokken
  • Maximale termijn naar 12 (+ mogelijke verlenging van 6 maanden)
  • Lidstaten moeten met sancties misbruik van de richtlijn aanpakken
  • Informatie over alle relevante cao’s en toeslagen moet op een officiële website staan, om misbruik door buitenlandse werkgevers tegen te gaan

 

 

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius