28 augustus 2013

Geen overhaaste actie richting Syrië

Door Michiel Servaes. ‘De ontwikkelingen rondom de burgeroorlog in Syrië volgen elkaar in hoog tempo op. Mocht het gebruik van gifgas door het Syrische regime aannemelijk gemaakt worden, dan acht de PvdA een krachtige internationale reactie gepast. Dat moet echter geen overhaaste actie zijn – zorgvuldigheid is geboden.

Op dit moment is vooral van belang dat een aantal stappen in de juiste volgorde genomen wordt: eerst moeten de VN-wapeninspecteurs hun onderzoek afronden, ook moeten andere landen die informatie zeggen te hebben die delen en daarna is de VN-Veiligheidsraad weer aan zet. Deze lijn draagt Minister Timmermans terecht uit.

Vanzelfsprekend is voor een mogelijke militaire reactie een adequate rechtsgrondslag nodig, waarbij de PvdA-fractie zeer hecht aan besluitvorming in VN-verband. Bovendien dient deze proportioneel zijn en gericht zijn op de bescherming van burgers. Hoe dan ook zal een militaire interventie de complexe burgeroorlog niet kunnen beslechten; internationale inspanningen moeten gericht blijven op het vinden van een politieke oplossing voor Syrië.

De PvdA-fractie heeft het kabinet gevraagd om een brief met een beoordeling van de ontwikkelingen rondom Syrië. Belangrijk is onder meer om te bezien wat de consequenties kunnen zijn voor de Nederlandse Patriot-missie in Zuid-Turkije. De buitenlandcommissie van de Tweede Kamer zal deze week nog bijeenkomen om de situatie te bespreken.’