Door Paul Tang op 8 december 2016

Geen gerommel met handel in leningen

Banken zullen zich aan strengere regels moeten houden als zij handel willen drijven met leningen. Securitisatie heet deze financiële techniek, waarbij een aantal op elkaar lijkende leningen, bijvoorbeeld hypotheken, in één pakket worden gestopt om door te verkopen aan investeerders. In 2008 bleken veel van deze doorverkochte leningen rommelhypotheken te zijn.

Het Europees Parlement heeft zich in meerderheid achter het voorstel geschaard. Paul Tang was namens de sociaaldemocraten rapporteur op deze wet. De handel in slechte leningen speelde een hoofdrol in het veroorzaken van de financiële crisis. Ook Europese Banken hebben daardoor in de Verenigde Staten enorme verliezen geleden. Paul Tang heeft namens het Europees Parlement onderhandelt over nieuwe wetgeving, die de risico’s in de toekomst zo klein mogelijk moet maken.

“Meer transparantie, zwaardere sancties en hogere eisen aan banken moeten de kans op een nieuwe crisis verkleinen. In het verleden hebben we gezien dat, vooral in Amerika, banken ondoorzichtige producten verkochten met behulp van securitisatie en daardoor onverantwoorde risico’s namen. Deze lessen moeten we trekken uit de crisis”,aldus Paul Tang.

Er moet een databank komen, waarin alle gegevens over de leningen voor investeerders en toezichthouders te zien zijn. De nieuwe wetgeving verplicht investeerders ook om al hun belangen te melden bij de toezichthouder, zodat bekend is waar de risico’s terecht komen. Ook mogen banken leningen niet meer in zijn geheel doorverkopen zonder zelf een belang aan te houden. Hierdoor blijven zij zelf ook altijd verantwoordelijk voor een deel van het risico. Europese toezichthouders krijgen een belangrijke rol om in te grijpen als de financiële stabiliteit in gevaar komt.

“Rommelhypotheken mogen nooit meer een crisis veroorzaken. Europa mag niet in de Amerikaanse val trappen. Daarom wordt het nu mogelijk om vroegtijdig in te grijpen als het mis dreigt te gaan. De vraag moet zijn of, als bijvoorbeeld op de Amsterdamse woningmarkt de huizenprijzen zeer snel stijgen, er door toezichthouders op de rem getrapt moet worden. Het gevaar van een zeepbel kunnen we daardoor in de kiem smoren”, aldus Tang.

De markt van securitisatie kan door deze nieuwe wetgeving leiden tot meer investeringen en een gezonde risicospreiding. Het wordt veiliger voor banken en investeerders.

(persbericht 8 december 2016)

Paul Tang

Paul Tang

Lees meer >>

Meer over Paul Tang