12 september 2013

Geef meer urgentie aan een socialer Europa

Door Marit Maij. ‘Commissievoorzitter Barroso wees tijdens zijn laatste Staat van de Unie op het langzame economische herstel van Europa. Helaas miste zijn speech urgentie over de uitdagingen van Europa: het sterker en socialer maken van Europa.

Geen vuurwerk van scheidend Commissievoorzitter Barroso. Zijn speech was vooral een opeenstapeling van beleidsmaatregelen en zakelijke taal. Hij was terecht redelijk positief over het langzame economische herstel van Europa. De landen die steun nodig hebben om het hoofd boven water te kunnen houden, krabbelen langzaam weer overeind. Ook gaf Barroso terecht aan dat Europese samenwerking ons veel goeds heeft gebracht, zoals vrede, veiligheid en meer economische welvaart. De EU kreeg dit jaar niet voor niets de Nobelprijs voor de vrede.

Maar het verhaal van de Commissievoorzitter miste urgentie, vooral op sociaal vlak. Europa moet meer zijn dan een markt, ook het welzijn van de mensen moet centraal staan. Dat is de kern van het socialer Europa waar de PvdA voor staat en daar moeten nog flink wat stappen gezet worden. Wat de PvdA betreft moet er meer aandacht zijn voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat een er een verloren generatie ontstaat zonder werk en werkervaring. De keerzijde van de Europees markt: malafide uitzendbureaus, schimmige arbeidsconstructies en uitbuiting van arbeidsmigranten, moeten worden aangepakt. Ook moet er meer Europees geld naar innovatie en onderzoek om de economie te stimuleren en minder geld naar de ouderwetse landbouwsubsidies. Belastingontwijking door multinationals moet in Europees verband aangepakt worden zodat alle bedrijven netjes belasting afdragen en hun steentje bijdragen.

Europa moet sterker en socialer. Op economisch gebied is Europa langzaam maar zeker aan het aansterken. En we moeten natuurlijk blijven inzetten op meer groei en banen. Maar het is ook zaak om meer urgentie te geven aan een socialer Europa waarvan iedereen profiteert en waar niemand buiten de boot valt.’

Door Marit Maij
Tweede Kamerlid, Woordvoerder Europa