Door op 9 december 2014

Europese socialisten en mondiale solidariteit

De Europese sociaaldemocraten hebben voor het eerst een standpunt voorbereid over de nieuwe ontwikkelingsdoelen die de wereld zich volgend jaar gaat stellen. De Britse Labour Party organiseerde daar een seminar over in Londen.

De aanwezige parlementariërs waren gelukkig opvallend eensgezind. Naast toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en het streven naar goed bestuur, moeten seksuele en reproductieve rechten en gezondheid voorop staan. Europa loopt mondiaal immers voorop bij de verspreiding van voorbehoedsmiddelen, seksuele voorlichting, de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen en goede gezondheidszorg na een verkrachting of ongewenste zwangerschap. Binnen Europa lopen de sociaaldemocraten weer voorop, en dat was op de bijeenkomst duidelijk te merken. Partijgenoten uit Oostenrijk en Denemarken spraken zich met mij uit voor meer ambitie op dit punt en een stevige verankering van de mensenrechtenbenadering in ons stuk.

Daarnaast heb ik gepleit voor het opnemen van het streven naar coherent beleid voor ontwikkeling. Dat betekent dat we eerlijk beleid maken in de EU dat de ontwikkeling van ontwikkelingslanden niet schaadt. Ik ben er van overtuigd dat door eerlijk beleid hier en goed bestuur daar, de ontwikkeling van landen veel sneller zou gaan. Extreme armoede kan dan over 10 jaar de wereld uit zijn. Helaas is goed bestuur nog ver weg. Teveel machthebbers zitten al veel te lang op hun plek, voeren oorlog en vullen hun zakken. Dat mag ons er echter niet van weerhouden om toch eerlijk beleid te maken. Om een eerlijke prijs te betalen voor grondstoffen en arbeid, om belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden tegen te gaan, om klimaatverandering tegen te gaan en om bedrijven waar nodig te helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We hebben nog heel wat werk te doen.