Door Paul Tang op 6 december 2016

Europese klimaat-stresstest nodig voor financiële instellingen

De financiële instellingen in Europa moeten ook getest worden of ze bestand zijn tegen de risico’s van klimaatverandering. Een klimaat-stresstest is daarom nodig. Extreme klimaatomstandigheden hebben een steeds grotere invloed op de economie en daar moeten banken, verzekeraars en pensioenfondsen ook op voorbereid zijn.

Dat stelt Europarlementariër Paul Tang in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. Tang sluit zich hiermee aan bij een eerder pleidooi van De Nederlandse Bank om zo snel mogelijk een klimmaat-stresstest te ontwikkelen voor financiële instellingen.

“Klimaatverandering raakt de stabiliteit van het financiële systeem. Dat kan heel direct, bijvoorbeeld doordat verzekeraars moeten opdraaien voor de schade van overstromingen. Maar ook indirect, doordat investeringen hun waarde verliezen. Fossiele brandstoffen zullen, om de opwarming van de aarde tegen te gaan, worden vervangen door nieuwe schonere energiebronnen. Houden pensioenfondsen daar rekening mee of investeren zij nog teveel in achterhaalde brandstoffen als olie en kolen?”, aldus Tang.

De vraag om een klimaatstresstest speelt al langer, maar de Europese Commissie heeft tot op heden geen maatregelen genomen. Het Europees Comité voor Systeemrisico’s, dat waarschuwt voor gevaren in ons financiële stelsel, heeft dit jaar al een aanbeveling gedaan om deze test zo snel mogelijk in te voeren.

“Nederland is nog steeds erg afhankelijk van vervuilende energiebronnen. Vasthouden aan vervuilende gewoonten kan enorme gevolgen hebben voor de economie. Daarom is het belangrijk dat die omschakeling naar schonere energie meegenomen wordt in de stresstesten voor alle financiële instellingen,“ zegt Tang.

Paul Tang (PvdA) spreekt woensdagochtend in het Europees Parlement over het belang van de klimmaat-stresstest met politici, economen en investeerders. Hij wil een brede coalitie vormen om de Europese Commissie onder druk te zetten om actie te ondernemen.

(Persbericht 6 december 2016)

Paul Tang

Paul Tang

Lees meer >>

Meer over Paul Tang