7 mei 2014

Europees werkgelegenheidsplan tegen massawerkloosheid

Door Paul Tang.

Er is te weinig aandacht voor de torenhoge Europese werkloosheid. Daarom presenteerde ik samen metAgnes Jongerius op de Dag van de Arbeid een Europees werkgelegenheidsplan (pdf) dat concrete voorstellen bevat om werkgelegenheid in Europa te stimuleren.

Download het plan (pdf) >

Naast de eerder voorgestelde werkloosheidsnorm, pleit de PvdA voor meer investeringen in werkgelegenheid. Zo moeten extra investeringen in duurzame energie en ‘groene’ technologie banen opleveren voor laag- en hoogopgeleide jongeren. Ook stelt de PvdA voor dat de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Europese lidstaten net zoveel invloed en macht krijgen als hun collega’s van Financiën.

Europees beleid is jaren gedomineerd door financiële doelstellingen. Het is hoognodig dat de keuzes die we de komende jaren in Europa maken ook zijn gebaseerd op de dagelijkse realiteit van mensen, zoals de bestrijding van werkloosheid en een fatsoenlijk salaris. De balans tussen financieel en sociaal beleid moet weer in evenwicht gebracht worden. Hoge werkloosheid, ongelijkheid en armoedige levensomstandigheden zijn net zo’n grote bedreiging voor Europa als uit de hand gelopen overheidsfinanciën.

Om de werkgelegenheid te stimuleren zien we graag dat de fondsen van de Europese Investeringsbank (EIB) vooral ingezet worden om nieuwe banen van de grond te krijgen en leer-werkplekken voor jongeren te creëren. Ook pleiten we voor een investeringsprogramma in duurzaamheid, waarmee energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en recycling een extra stimulans krijgen. Dit levert nieuwe banen op voor zowel hoog- als laagopgeleiden in heel Europa.

Agnes Jongerius: ‘Er wordt in Brussel veel gesproken over duurzaamheid, maar er gebeurt veel te weinig. Er wordt op dit moment onder druk van de rechtsconservatieve fracties in het Europees Parlement nog teveel uitgeven aan onnodige landbouwsubsidies. Ik hoop dat we na de verkiezingen met een progressieve meerderheid veel meer kunnen investeren in duurzame technologie en innovatie. Dat levert snel banen op en maakt de Europese economie toekomstgericht.’