Door Paul Tang op 9 maart 2016

Europees Parlement: gebruik begroting om landen aan te zetten tot opvang vluchtelingen

Het Europees Parlement steunt een oproep om landen door middel van begrotingsregels te stimuleren mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. De maatregelen zijn in oktober voorgesteld door PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Hij vindt dat alle landen moeten worden aangezet tot een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Door het aanpassen van de begrotingsregels kunnen landen die niet meewerken gekort worden en landen die wel mee werken extra budget krijgen.

“Europa is gebaseerd op solidariteit en we helpen elkaar als dat nodig is. Landen die nu extra hard hun best doen hebben daarom ook recht op meer steun. Op deze manier kan er een extra stimulans zijn om harder te lopen. En dat hebben we ook echt nodig”, aldus Paul Tang.

Op dit moment willen  Hongarije, Tsjechië, Polen en Slowakije niet   meewerken aan een verplichte verdeling van vluchtelingen. Door het voorstel van het Europees Parlement kan deze houding straks ook financiële gevolgen krijgen.

“We moeten deze landen niet alleen aanspreken op hun gedrag maar ook maatregelen nemen. Landen die de afgelopen jaren miljarden aan steun hebben ontvangen en nu geen onderdeel van de oplossing willen zijn moeten dat in hun portemonnee voelen”, aldus Tang.

Het is nu aan de Commissie om met een voorstel te komen over hoe de EU-begroting het best kan worden ingezet als middel om solidariteit af te dwingen.

Paul Tang

Paul Tang

Paul Tang is in juli 2019 aan zijn tweede termijn als Europarlementariër begonnen. Paul zet zich al jaren in voor de PvdA op het terrein van Economische en Monetaire Zaken. In 2006 kandideerde Paul zich als Tweede Kamerlid en werd financieel woordvoerder tijdens het Kabinet Balkenende IV. Als Tweede Kamerlid zag Paul hoe Nederland werd

Meer over Paul Tang