Door op 25 januari 2016

Europa moet samen vluchtelingenproblematiek aanpakken

In Idomeni, een Griekse plaats bij de grens met Macedonië, bevinden zich duizenden gestrande vluchtelingen zonder opvang. De grens met Macedonië is dicht. De mensen worden niet toegelaten in een nabijgelegen Grieks opvangkamp, dat nota bene leeg staat. Door het ieder-voor-zich denken in veel Europese hoofdsteden komt de Europese aanpak maar niet van de grond. Europa moet gaan samenwerken om dit probleem gezamenlijk aan te pakken.

Helaas is de situatie in Idomeni één van de vele nijpende voorbeelden waar de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis tekortschiet, met alle gevolgen van dien. Er zijn genoeg goede plannen en mooie voornemens, maar het blijft bij papier. Asielprocedures functioneren niet overal goed, de hotspots komen nog onvoldoende van de grond, de herverdeling wordt amper gerealiseerd en de afspraken met Turkije over betere opvang in de buurlanden hebben nog niet het gewenste resultaat. Ondertussen hopen de mensen zich op en staan sommige landen onverminderd onder druk van de grote instroom.

Ik maak mij daar grote zorgen over en heb daarom deze week, samen met collega Attje Kuiken, Kamervragen gesteld over de situatie. Nederland moet als voorzitter van de EU alles op alles moet zetten om de Europese aanpak van de grond te tillen. Om te beginnen de afspraken nakomen die er al gemaakt zijn, zoals het opzetten van de hotspots en plekken aan de grenzen van de EU waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen en geregistreerd. De neuzen moeten dezelfde kant op, bruggen moeten worden gebouwd tussen de lidstaten, waarbij onderlinge solidariteit voorop staat.

Europa moet stoppen met het ieder-voor-zich denken. Lidstaten moeten niet alleen afspraken maken en middelen toezeggen, maar ook leveren. Landen die dat niet doen moeten aangepakt worden, bijvoorbeeld door het korten op Europese subsidies. En waar het kan moeten, zoals in Idomeni, met de hoogste urgentie praktische oplossingen worden gekozen om de ergste nood voor mensen te lenigen. Nederland kan daar als voorzitter van de EU leidend in zijn. Daar roepen we de regering ook in debatten dringend toe op.