28 april 2014

Eerlijk werk

Door Hans Spekman.

Precies een jaar geleden, op 24 april 2013, stortte in Bangladesh een kledingfabriek in. De beelden van het ongeluk staan menigeen nog op het netvlies gebrand. Het verdriet van de mensen die hun naasten verloren kan niemand onbewogen laten. De ramp toonde aan dat goede arbeidsomstandigheden allesbehalve vanzelfsprekend zijn.

Sindsdien zijn er kleine stappen gezet.

Stappen naar een veilige werkomgeving voor Bengaalse textielarbeiders, die nog altijd onder slechte omstandigheden moeten werken. Lilianne Ploumen maakte afspraken met de internationale arbeidsorganisatie ILO. Om misstanden aan te pakken en ervoor te zorgen dat slachtoffers weer aan het werk komen. Daarmee hebben we ons doel echter verre van bereikt. Want terwijl mijn zoon en dochters op school zitten, werken in de hele wereld kinderen in onveilige fabrieken. Dat willen we veranderen. Maar het kost wel tijd.

Ook in Europa zetten we in op eerlijke arbeid. Het was dan ook bemoedigend dat de Foundation Max van der Stoel de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement, waar de PvdA onderdeel van uitmaakt, heeft uitgeroepen tot de fractie die zich het hardst heeft ingezet voor eerlijke handel en armoedebestrijding. Een mooie prestatie, maar het laat onverlet dat de strijd voor goed en eerlijk werk nog lang niet is gestreden.

Het verhaal van vrachtwagenchauffeur Marcel Kuipers maakt dit klip en klaar duidelijk. In ons speciale magazine voor de Europese verkiezingen vertelt hij hoe internationale transportbedrijven allerlei constructies bedenken om de regels te omzeilen. En zo goedkope buitenlandse arbeiders kunnen inhuren. Deze bedrijven betalen een fractie van het minimumloon en concurreren Nederlandse chauffeurs op een oneigenlijke manier weg. Het zijn fnuikende voorbeelden van uitbuiting waar we een vuist tegen moeten maken. Omdat het in het belang is van alle werknemers in Europa.

Daarom bindt Lodewijk Asscher in Nederland en in Europa de strijd tegen schijnconstructies en verdringing van banen voortvarend aan. Blijft John Kerstens hameren op de aanpak van louche uitzendbureaus en bouwbedrijven die de rechten van Nederlandse en buitenlandse werknemers met voeten treden. En in het Europees Parlement zullen Paul Tang en Agnes Jongerius zich onverminderd inzetten voor eerlijk werk en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

Zorgen voor goed en eerlijk werk. Het tegengaan van oneerlijke concurrentie en verdringing van banen. Dat zijn onze uitgangspunten in Europa. Daar voeren we de komende maand campagne voor. En daar gaan we mee door, want het is de oeropdracht van de sociaaldemocratie.