14 april 2016

Een avond vol debat over Saoedi-Arabië in de Balie

Afgelopen dinsdagavond organiseerde het internationaal secretariaat van de PvdA het Mensenrechtencafé over Saoedi-Arabië in De Balie. De zaal zat vol met studenten, geïnteresseerden en onverwachts ook de ambassadeur van Saoedi-Arabië zelf.

De avond begon  met een lezing van Carolien Roelants, voormalig Midden-Oosten verslaggever voor NRC Handelsblad en co-auteur van het boek “Saoedi-Arabië: De revolutie die nog moet komen” over de geopolitieke en sociaaleconomische situatie van Saoedi-Arabië. Zij gaf hierbij een historische blik in het land en legde daarbij ook uit hoe het Saoedische koningshuis het land bestuurt en de internationale invloed van het land. Een interessante verklaring die zij bijvoorbeeld gaf voor het uitblijven van massale protesten tegen het Saoedische regime was de angst van de bevolking voor hetzelfde geweldniveau als in Egypte en Syrië.

20160412_194005Carolien Roelants

Daarop kon het publiek in debat gaan met Floor Beuming (Senior Officer Human Rights Programmes Saoedi-Arabië Amnesty International), Ali Adubisi (mensenrechtenactivist uit Saoedi-Arabië) en Michiel Servaes (PvdA Tweede Kamerlid) over de vraag hoe Nederland en de EU de mensenrechten in Saoedi-Arabië kunnen verbeteren. De vragen vanuit de zaal waren gevarieerd, van vragen over waarom wij als Nederland niet meer de publieke dialoog aangaan met Saoedi-Arabië of wat de Europese Unie zou moeten doen tot aan opmerkingen van de Saoedische ambassadeur die wees op de partnerschappen tussen Saoedi-Arabië en westerse landen.


20160412_204957   V.l.n.r.: Michiel Servaes, Ali Adubisi en Floor Beuming

Floor Beuming begon met eenkorte introductie van de mensenrechtensituatie in het land en gaf aan dat de situatie de afgelopen jaren is verslechterd.  Zij noemde hierbij de arrestaties en veroordelingen van vele mensenrechtenactivisten en de Saoedische bombarderingen in Jemen. Ze legde ook een kritische noot bij het buitenlandbeleid van Nederland en de Europese Unie. Deze zouden meer publieke steun moeten verlenen aan mensenrechtenactivisten en meer de publieke dialoog aangaan met Saoedi-Arabië omdat het land zijn publieke imago erg belangrijk vindt en daarom daar snel door beïnvloed zou worden.

Hierna was het de beurt aan Ali Adubisi. Ali woont sinds 2013 in Duitsland nadat hij Saoedi-Arabië moest ontvluchten, omdat hij zich inzette voor de verbetering van mensenrechten in het land en actie voerde tegen het regime. Hij drukte alle aanwezigen op het hart dat er een groot verschil zit tussen het Saoedische regime en de bevolking van Saoedi-Arabië. Hij riep Nederland en de Europese Unie op om meer aan bewustwording te doen over de mensenrechtenschendingen en om individuele activisten te steunen. Een opvallend moment was toen Ali aangaf blij te zijn dat de Saoedische ambassadeur zelf ook aanwezig was, aangezien dat de eerste keer was dat hij zijn verhaal kon vertellen tegen een Saoedische overheidsfunctionaris zonder daarna opgesloten en gemarteld te worden.

20160412_201951Vele geïnteresseerden waren op het debat afgekomen

Vervolgens was het woord aan Michiel Servaes. Als Tweede Kamerlid uitte hij zijn zorgen over de arrestaties en vervolgingen van mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië en over de oorlog in Jemen. Hij wees op de initiatiefnota die hij had ingediend in de Tweede Kamer om de wapenexport naar Saoedi-Arabië aan banden te leggen. Ook hij gaf aan dat het belangrijk was om individuele activisten zoveel mogelijk te steunen in Saoedi-Arabië. Wel wees hij nog op de belangrijke partnerschappen die Nederland heeft met Saoedi-Arabië, onder andere in energie en in terrorismebestrijding, maar benadrukte ook dat mensenrechten de hoeksteen van het Nederlands buitenlands beleid moeten zijn en dat Nederland vanuit die waarden betrekkingen moet aangaan.

Wij willen graag nogmaals alle sprekers en onze dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen bedanken en hopen iedereen weer terug te zien bij het volgende Mensenrechtencafé.

Geschreven door: Gijs Verhagen, stagiair internationaal secretariaat PvdA