Door op 21 januari 2016

Denk ook aan kinderen tijdens voorzitterschap

Economie, meer banen, vluchtelingen en een gevreesde Brexit. Genoeg grote zaken staan op de agenda van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Maar hoe koppel je het voorzitterschap aan de belangen en betrokkenheid van kinderen? Hoe gaan we kinderarmoede verminderen? De PvdA vindt bestrijding van armoede in Europa en vooral de aandacht voor kinderen daarbij zonder meer prioriteit.

De Europese organisatie Eurochild heeft hierover een aantal aanbevelingen aan Nederland gedaan. De belangrijkste aanbeveling betreft een Europese coördinatie om kinderarmoede in de EU beter tegen te gaan. Ik wil dat de regering daar een reactie op geeft en deze aanbevelingen zoveel mogelijk overneemt, en heb daarom aan de regering gevraagd of zij dat wil doen. Nederland kan daar als Voorzitter een stimulerende rol in spelen en moet dat ook doen.

De PvdA vindt al langer dat Europa socialer moet, en de komende tijd wordt daar ook aan gewerkt. Kinderrechten moeten daar een onderdeel van zijn. Daarnaast kan voorzitter Nederland ook goed scoren als wij Nederlandse kinderen betrekken bij de Europese Unie en bij het EU voorzitterschap; wij hebben daar een mooi instituut voor: ProDemos, bij uitstek een organisatie die lessen over de democratie geeft aan jonge mensen. Democratische waarden en rechtsstaat zijn in deze tijdsgeest binnen de EU van groot belang. Als Nederland een aantal initiatieven neemt om de kinderbelangen nadrukkelijker op de Europese agenda te krijgen en te houden, zijn daar veel kinderen mee gebaat. En zullen we na afloop van het Voorzitterschap een ruime voldoende moeten scoren op het scorebord van Eurochild. Europa is niet alleen het Europa van nu, maar ook het Europa van de toekomstige generaties.