De PvdA afdeling Londen in debat over sociaaldemocratische waarden