Brexit: een symptoom van tweespalt in onze samenleving