16 april 2013

Bonus aan banden

Eindelijk is het zover: er komt een inperking van de bonussen in de financiële sector. Het Europees Parlement heeft, na een intensieve lobby van de sociaaldemocraten, in overgrote meerderheid ingestemd met de aanpak van exorbitante vergoedingen in de banken wereld. De PvdA is zeer tevreden met deze historische stap.

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat banken niet meer dan één jaarsalaris aan bonussen mogen uitkeren. Aandeelhouders kunnen stemmen voor een hogere uitkering van bonussen tot twee keer het basis jaarsalaris. Het verhogen van de bonus naar twee keer het basis jaarsalaris zal niet makkelijk gaan, aangezien voor de stemming hierover minimaal vijftig procent van de aandeelhouders aanwezig moet zijn op de jaarvergadering. Van deze groep aanwezigen moet 66 procent voor een verhoging stemmen. Lukt dat niet, dan blijft de bonus gemaximeerd op één keer het basis jaarsalaris.

Een groot deel van de bonussen zal ook pas op de lange termijn kunnen worden uitgekeerd, om te voorkomen dat bankiers extreme risico’s nemen om hun jaarbonus te halen. Zo zal veertig procent van de bonussen pas over een periode van minimaal drie jaar kunnen worden uitbetaald. Op deze manier nemen we de korte-termijnprikkels weg en dwingen we de financiële sector om te investeren in de lange termijn.

Dit akkoord is historisch te noemen, aangezien we hiermee een einde maken aan exorbitante bonussen binnen een sector die de wereld op haar grondvesten heeft doen schudden. Bescheiden bonussen zijn er voor mensen die uitblinken en die een bedrijf op uitzonderlijke wijze staande houden. Dat kun je toch echt niet zeggen van (al die) bankiers die hun banken met onverantwoorde risico’s hebben opgezadeld.

Thijs Berman, lid Europees Parlement