Bono ontwijkt belasting via Nederland

Door Paul Tang op 30 januari 2018

Door de gunstige Nederlandse belastingvoorwaarden over royalties betaald U2 via deze constructie beduidend minder belasting.

Eerder dit jaar, in de laatste van een reeks onthullingen, ‘Paradise Papers’, dook zijn naam ook al op. Nu bleek ook dat hij geld stak in een bedrijf in Malta, waar hij als buitenlandse eigenaar over winsten slechts 5% belasting hoefde te betalen. En dat hij via Malta investeerde in een Litouws winkelcentrum, dat verdacht werd van belastingontwijking.

De Europese Unie kan en moet het voortouw nemen.

Het valt op hoe grenzeloos kapitaal is. Het kan overal in de wereld opduiken, niet te achterhalen voor belastingdiensten tenzij er een onthulling als Paradise Papers is. Het gaat bovenal alle schaamte voorbij. Bono verweeft in de concerten van U2 graag politieke boodschappen over armoedebestrijding en vrede. Hij heeft zich daarnaast onder meer ingezet voor schuldverlichting voor Afrika en heeft one.org geïnitieerd. Maar ook hij, zelfs Bono, bezwijkt voor de verleiding van belastingontwijking, waarvan juist ontwikkelingslanden de dupe blijken.

De Europese Unie kan en moet het voortouw nemen. Het journalistencollectief ICIJ heeft met Paradise Paper weer laten zien hoe effectief transparantie is. Veel van de beleggingen en investeringen kunnen het daglicht niet verdragen.

De Europese Unie wil belastingparadijzen dwingen tot informatie-uitwisseling door het opstellen van een zwarte lijst. Bovendien kunnen de lidstaten  komen tot een effectievere belastingheffing, bijvoorbeeld door een Europese grondslag voor de winstbelasting en door te heffen op winsten naar belastingparadijzen (switch-over clause). Veel van de voorstellen zijn echter gesneuveld of zijn verwaterd of worden getraineerd. Er wordt tussen landen hard gevochten in de achterkamer van Brussel. Maar het zijn op dit moment Europese landen die een hoofdrol spelen in het perverse spel van schuiven met winsten en vermogen om belastingen te ontwijken. Zo zijn de constructies van Bono binnen de Europese grenzen. En hebben uitgerekend Ierland en Luxemburg stampij gemaakt over de zwarte lijst van (niet-Europese) belastingparadijzen.

Het nieuwe kabinet kan daarom een andere keuze maken, door in Europees verband zich in te zetten voor betere transparantie en effectievere belastingheffing.

Nederland heeft de moderne piraterij zeker niet nodig om een sterke economie te zijn. Het nieuwe kabinet kan daarom een andere keuze maken, door in Europees verband zich in te zetten voor betere transparantie en effectievere belastingheffing. Wacht niet tot mensen als Bono zich ‘in the name of love’ bekeren of bedrijven als Nike onder het motto ‘just do it’ het leven betert. Een gezamenlijke Europese aanpak moet hen hiertoe dwingen.

Paul Tang

Paul Tang

Paul Tang is in juli 2019 aan zijn tweede termijn als Europarlementariër begonnen. Paul zet zich al jaren in voor de PvdA op het terrein van Economische en Monetaire Zaken. In 2006 kandideerde Paul zich als Tweede Kamerlid en werd financieel woordvoerder tijdens het Kabinet Balkenende IV. Als Tweede Kamerlid zag Paul hoe Nederland werd

Meer over Paul Tang