12 september 2015

Bert Koenders over de veiligheidsrelatie met Rusland

Op zaterdag 12 september organiseerde de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement een debat over de nieuwe veiligheidssituatie in Europa in relatie tot Rusland. Onder de titel “Back tot he Future: Cold War Revisited” spraken onder andere Karsten Voigt van de SPD en Stefan Füle, de voormalige Eurocommissaris verantwoordelijk voor uitbreiding. Bert Koenders sloot de dag af met een speech waarin hij pleitte voor een krachtige rol voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

‘De OVSE was bij oprichting in 1975 een brugorganisatie in een tijd waarin meningsverschillen tussen oost en west de boventoon voerden. De koude oorlog is voorbij. Zoveel is duidelijk. Maar diezelfde meerwaarde van de OVSE wordt elke dag duidelijk. Kijk naar Oost-Oekraïne’, zegt minister Koenders. Het is volgens de minister essentieel dat de OVSE daar zijn werk kan doen, en volledige en veilige toegang krijgt tot alle gebieden in Oost-Oekraïne. ‘Ik betreur het dat de veiligheid van OVSE-teams steeds vaker in het geding is door veiligheidsincidenten en intimidatie’, aldus Koenders. ‘De OVSE moet in alle veiligheid de ruimte krijgen zijn werk te doen.’

Minister Koenders staat in nauw contact met onder meer zijn Duitse collega Steinmeier over de besprekingen die vandaag in Berlijn worden gevoerd. ‘Ik heb mijn steun uitgesproken voor het overleg tussen mijn collega’s uit Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne over de situatie in Oost-Oekraïne’, aldus minister Koenders. Hij voegt daaraan toe: ‘Zonder naïviteit, de oplossing in Oekraïne ligt niet binnen handbereik. Maar diplomatie is de enige manier om ons bereik te vergroten en een stabiele en houdbare vrede te naderen.’

‘Het is belangrijk dat alle partijen, en met klem de door Rusland gesteunde separatisten, de afspraken die in Minsk zijn overeengekomen in de komende periode uitvoeren’, aldus Koenders. De minister keek in zijn toespraak vooruit op de komende lokale verkiezingen in Donbass. Koenders benadrukte het belang van eerlijke en transparante verkiezingen.

Lees hier de volledige speech.