Arbeidsinspectie moet harder kunnen ingrijpen

Door Agnes Jongerius op 11 december 2018

Om malafide bedrijven echt te raken en werknemers en goede werkgevers te beschermen, heb je een Europese Arbeidsautoriteit nodig die door kan pakken. En dit is nog niet die ‘sociale Europol’ waar ik op hoopte,” zegt Agnes Jongerius als reactie op stemming in het Europees Parlement voor een Europese Arbeidsinspectie.

“Als ik dit rapport had geschreven, had ik de lidstaten de opdracht gegeven om inspecties uit te voeren en sociale partners een rol gegeven in het dagelijks bestuur van de autoriteit. Zij zitten iedere dag met hun neus bovenop het vuur,” geeft Agnes Jongerius aan.

“Toch ben ik wel opgelucht dat de onderhandelingen tussen de rapporteur en de EU-ministers van Sociale Zaken van start gaan, want meer samenwerking tussen arbeidsinspecties in Europa is op zichzelf een stap in de goede richting. De kans dat malafide bedrijven die over verschillende grenzen heen opereren tegen de lamp lopen wordt groter, als inspecteurs uit verschillende Europese landen intensiever samenwerken”.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius