Agnes Jongerius wil zwarte lijst van sjoemelende Europese bedrijven

Door Agnes Jongerius op 17 juli 2018

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius wil een Europese zwarte lijst van bedrijven, die sjoemelen met de sociale zekerheid of arbeidsvoorwaarden. Zij wil dat de op te richten Europese Arbeidsinspectie die lijst gaat bijhouden en openbaar maken. “Malafide bedrijven verdienen bakken met geld door te sjoemelen met regels of het optuigen van nep bedrijfslocaties om zo minder sociale premies te hoeven inleggen. Europa moet nu samenwerken en actie ondernemen tegen dit soort fraudeurs”, zegt Agnes Jongerius.

“Door kwaadwillende bedrijven aan de schandpaal te nagelen zullen zij die nieuwe Europese arbeidsinspectie vrezen. Daarom moeten alle Europese landen samenwerken bij de opsporing. Met een openbare Europese zwarte lijst van bedrijven die de fout in zijn gegaan, is het meteen duidelijk met wie je geen zaken wil doen”, vervolgt Jongerius.

Tot vandaag kunnen Europarlementariërs wijzigingen indienen op het voorstel van de Europese Commissie voor de Europese arbeidsinspectie. In september stemt het Europees Parlement waarschijnlijk over de plannen, waaronder dus over het voorstel van Agnes Jongerius voor een zwarte lijst van sjoemelbedrijven.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Agnes is delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Als Europarlementariër houdt Agnes zich met name bezig met de onderwerpen Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Arbeidsomstandigheden en Handel. Agnes speelde in haar vorige periode als Europarlementariër een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn werd vastgelegd dat gelijk loon tegenover gelijk werk

Meer over Agnes Jongerius