8 mei 2013

Fusiebijeenkomst Alfred Mozer Stichting en Evert Vermeer Stichting

Over twee maanden houdt de Alfred Mozer Stichting op te bestaan. Op 21 juni gaat de AMS met de Evert Vermeer Stichting op in een stichting vernoemd naar Max van der Stoel.

Met de naam Max van der Stoel wordt een van de meest invloedrijke, markante en succesvolle vertegenwoordigers die de Partij van de Arbeid gekend heeft op het gebied van buitenlands beleid aan de trotse nieuwe stichting verbonden. Van der Stoel is meer dan wie dan ook een belichaming van de idealen waar de nieuwe stichting zich sterk voor zal maken. De stichting gaat zich net als haar voorgangers richten op democratisering, ontwikkelingssamenwerking en publieksactiviteiten. De drie pijlers die hiervoor zijn gekozen zijn ‘Democracy’, ‘Development’ en ‘Dialogue’.

In tegenstelling tot de naam zullen de activiteiten en doelstellingen van de AMS allerminst verdwijnen onder de nieuwe stichting. De trainingen en publieksactiviteiten die de stichting organiseert zullen eerder verbreed worden dan ingeperkt. Door de fusie met de EVS kan de nieuwe stichting op termijn ook nieuwsvoorziening en democratiseringswerkzaamheden gaan verrichten met betrekking tot Sub-Sahara Afrika. Ook blijft deze Nieuwsbrief gewoon bestaan!

Naast deze oorspronkelijke activiteiten vraagt een veranderende wereld om nieuwe benaderingen van de problemen waar de AMS en EVS zich oorspronkelijk afzonderlijk op richtten. Binnen deze synergie kunnen dynamischer en scherper antwoorden worden geformuleerd op mogelijke nieuwe en zich snel ontwikkelende vraagstukken. Internationale samenwerking is tegenwoordig namelijk een complex van zowel solidariteit, hulp, mensenrechten, democratie en goed bestuur. Ten tweede is een fusiestichting een grotere garantie financieel toekomstbestendig te zijn. Door het bundelen van krachten kunnen kosten bespaard worden. Hierdoor kan de stichting ook in deze periode van economische laagconjunctuur haar activiteiten blijven uitvoeren. Ten derde kunnen beide stichtingen in een fusie gebruik maken van elkaars expertise, achterban en netwerk, wat de beoogde synergie zal bevorderen.

Wij nodigen u uit om ons ook na de fusie te blijven volgen. Net als onder de AMS is de dialoog met experts en geïnteresseerden in Nederland, de EU en de regio’s waar wij actief zijn essentieel voor de nieuwe stichting.

De fusie tot nieuwe stichting zal op vrijdag 21 juni met een bijeenkomst worden voltrokken. Graag nodigen wij u uit om deze gelegenheid bij te wonen in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam. Op deze bijeenkomst zullen onder andere de ministers Lillianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken spreken. Vanaf 17.00 bent u van harte welkom. Na het spreekgedeelte is er een receptie.

Aanmelden kan via Tkok@pvda.nl.