Door op 2 juni 2015

Arbeidsuitbuiting in EU niet tolereren

In heel Europa is er sprake van ernstige uitbuiting van werknemers, concludeert het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). Vooral arbeidsmigranten werken via allerlei schijnconstructies vaak onder het CAO-loon of wettelijk minimum, wat leidt tot uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt.

Deze schendingen van rechten kunnen we niet tolereren. Ik verzoek de regering dan ook de conclusies van de FRA zo snel mogelijk met de Europese ministers te bespreken.

De Europese interne markt zorgt ervoor dat bedrijven optimaal gebruik kunnen maken van vrije handel, kapitaal en diensten binnen de EU. Ook kunnen werknemers gemakkelijk in een ander land van de EU aan het werk. Allemaal voordelen. Maar helaas maken ook veel bedrijven hier misbruik van. Via bv’tjes op bijvoorbeeld Malta, betalen zij Roemenen die in Nederland werken veel te weinig salaris. Deze mensen worden uitgebuit en Nederlandse werknemers hebben geen kans tegen deze oneerlijke concurrentie. Hierdoor ontstaat een race naar de bodem waarin de druk toeneemt om werknemers zo goedkoop mogelijk in te zetten; goedkoper dan CAO’s en wetten voorschrijven.

Slavernij en dwangarbeid zijn verboden in de EU en toch komt het voor dat mensen in de landbouw, horeca, huishoudelijk werk, bouw en de verwerkende industrie onder erbarmelijke omstandigheden werken en niet zeker weten of zij hun loon krijgen. Veel van deze slachtoffers zijn zich onvoldoende bewust van hun rechten en zolang zij meer verdienen dan in hun thuisland klagen zij liever niet. Dat is een ingewikkeld probleem.

Lodewijk Asscher is hier in Nederland gelukkig al langer mee bezig. De Wet Aanpak Schijnconstructies ligt nu in de Eerste Kamer, waardoor bijvoorbeeld ook opdrachtgevers meer aansprakelijk worden voor misstanden. Het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten doet daarnaast een aantal goede aanbevelingen, die wat mij betreft meteen moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld dat arbeidsmigranten een contract moeten krijgen in een taal die zij kunnen begrijpen. Daarom ga ik de regering vragen om deze zo snel mogelijk met de Europese ministers te bespreken. Ook moet het aanpakken van arbeidsuitbuiting en verdringing een van de prioriteiten zijn van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De Europese dienstenrichtlijn, die dit probleem onvoldoende aanpakt, moet zo snel mogelijk worden aangepast.

De PvdA staat voor eerlijke handel én goed werk. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak om bij de verbetering van de interne markt nu eerst vooral naar de negatieve sociale effecten te kijken. Wanneer wij een goedkoop product uit de EU kopen, of in een restaurant eten, moeten we er honderd procent zeker van kunnen zijn dat dat product of die lekkere maaltijd niet met slavernij of door ernstige arbeidsuitbuiting tot stand is gekomen. We stellen ook eisen aan onze kleding uit Bangladesh en dierenwelzijnseisen aan onze kippenpootjes. Het is te gek voor woorden dat we binnen onze eigen EU niet weten of producten en diensten niet gewoon veel te goedkoop zijn.