Door op 12 december 2013

Mali: bijdragen aan vrede, veiligheid en ontwikkeling

De PvdA is voorstander van het leveren van een bijdrage aan de VN-missie in Mali. De PvdA vindt het van groot belang dat Nederland een bijdrage levert aan vrede, veiligheid en ontwikkeling in de wereld.

We verlenen daarom steun om de situatie voor de bevolking van Mali, die zwaar te lijden heeft onder de onrust in het land, te verbeteren. De PvdA is zich bewust van de risico’s en onzekerheden die een missie met zich meebrengt. Daarom moet de zorg voor de Nederlandse militairen en politiemensen voorafgaand, tijdens en na de missie goed geregeld zijn.

Acht vragen en antwoorden over de VN-missie in Mali >>