15 mei - 15 mei 2024, van 19:30 tot 21:30, Tweede Kamer, Thorbeckezaal / Online deelname

Bijeenkomst Migratie: Hoe nu verder? – Presentatie voorlopige notitie en brainstorm met rood-groene politici

Meld je hier aan (max. 24 fysieke plaatsen)

Afgelopen kwartaal heeft de migratiewerkgroep van de PvdA Buitenlandcommissie gewerkt aan een geactualiseerde notitie over migratie.

Deze notitie heeft evenals haar voorganger (2020) een brede invalshoek, met hoofdstukken over:

  • Arbeidsmigratie
  • De komst van internationale studenten en kennismigranten
  • Asiel en immigratie
  • De verbanden tussen klimaat en migratie

Op al deze onderwerpen doen we progressieve voorstellen.

De concept notitie willen we tijdens de BC bijeenkomst van 15 mei a.s. graag voorleggen aan onze betrokken rood-groene politici:

  • Kati Piri en Suzanne Kröger (Tweede Kamer)
  • Mei Li Vos en Farah Karimi (Eerste Kamer)
  • Thijs Reuten en Tineke Strik (Europees Parlement)

Op basis van hun en jullie feedback gaan we de migratienotitie verder verbeteren.

Wij rekenen op een boeiende en – gezien de sterke politieke actualiteit van het onderwerp migratie – urgente bijeenkomst voor de rood-groene beweging.

Graag tot de 15e!

Waar ben je naar op zoek?