Paul Tang

Lid Europees Parlement voor de PvdA

Wereldleiders willen klimaat redden, CDA wil boren naar schaliegas

door Paul Tang op 16 december 2015

De Europese Unie moet voorop blijven lopen in de verduurzaming van de economie en de strijd tegen klimaatverandering. Het is daarom een krachtig signaal dat het Europees Parlement vandaag in Straatsburg heeft gestemd voor 40% minder CO2-uitstoot in 2030. Toch zijn nog niet alle partijen in het Europees Parlement overtuigd van de noodzaak van een

lees verder »

In ‘Parijs’ valt niets te kiezen: actie nu of het is te laat

door Paul Tang op 2 december 2015

De klimaatconferentie in Parijs heeft ervoor gezorgd dat klimaatverandering weer op de politieke agenda staat. Dat is winst na de mislukte toppen in Kopenhagen en Durban, maar om het probleem in de hand te houden is een bindend akkoord nodig.

lees verder »

Onderzoekscommissie belastingontwijking moet langer doorgaan

door Paul Tang op 26 november 2015

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met haar onderzoeksrapport naar belastingontwijking en de aanbevelingen om deze schadelijke praktijken te stoppen. Het werk is echter nog niet af, sommige relevante documenten worden tot nu toe door de Commissie en de lidstaten achtergehouden. Daarom moet het mandaat van de speciale onderzoekscommissie verlengd worden om zo de druk

lees verder »

Zonder Europees depositogarantiestelsel is de bankenunie niet af

door Paul Tang op 25 november 2015

“De les uit de crisis is dat banken en landen elkaar niet onder water mogen trekken. De bankenunie heeft een Europees depositogarantiestelsel nodig om deze ambitie waar te maken. Door de risico’s te spreiden en te verkleinen maken we namelijk de kans kleiner dat een Europees land wordt meegetrokken als er een bank ten onder

lees verder »

Zero-rating gevaar voor open internet

door Paul Tang op 12 november 2015

Gelijke toegang tot het internet – ook op je mobiele telefoon – mag niet ondermijnd worden door ‘zero-rating’. Dat gebeurt wel als telecombedrijven bepaalde diensten zoals Spotify als lokkertje bij een abonnement gratis mogen aanbieden. In Nederland is dat nu niet toegestaan, maar nieuwe Europese regels op het terrein van telecom zetten hiervoor de deur

lees verder »

Meer toezicht op lobby-praktijken van fossiele energiebedrijven

door Paul Tang op 10 november 2015

De invloed en macht van lobbyisten in Europa moet aan banden worden gelegd. Volgens de bevindingen van het rapport ‘Cooking the planet’ van de Corporate Europe Observatory wordt de agenda voor de Europese Energie Unie grotendeels gedomineerd door fossiele energiebedrijven. PvdA-Europarlementariër Paul Tang heeft de Commissie om opheldering gevraagd en wil dat er maatregelen worden

lees verder »

Een jaar na Luxleaks en er is niets veranderd

door Paul Tang op 5 november 2015

EU-landen moeten eindelijk conclusies trekken uit het LuxLeaks-schandaal en werk maken van rechtvaardige belastingheffing. Paul Tang en zijn collega’s van de fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement vinden dat de lidstaten strenger moeten optreden om zo een einde te maken aan belastingontwijking. Dit betoog, dat mede ondertekend is door o.a Thomas Piketty (econoom)

lees verder »

Landen die opvang weigeren korten op EU-subsidies

door Paul Tang op 29 oktober 2015

Europese lidstaten die niet mee willen meewerken met de opvang van asielzoekers moeten gekort worden op hun subsidies uit Brussel.

lees verder »

Europese Commissie houdt belastende informatie over belastingontwijking onder de pet

door Paul Tang op 26 oktober 2015
Foto Pixabay

De Europese Commissie weigert om bepaalde documenten over belastingontwijking te delen met de speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement. Opvallend genoeg heeft een onderzoeker van de UvA deze stukken wel gekregen nadat hij een Europees WOB-verzoek deed. Dit blijkt uit een uitzending van het radioprogramma Argos.

lees verder »

Kabinet kan niet meer doen alsof er niets aan de hand is

door Paul Tang op 22 oktober 2015

“De uitspraak van de Europese Commissie over Starbucks is een tik op de vingers voor Nederland. De belastingvoordelen die Starbucks kreeg worden bestempeld als illegale staatssteun. Het kabinet moet dus ingrijpen en niet doen alsof er niets aan de hand is.” Dat zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) in reactie op de uitspraak van de Europese

lees verder »

Auto-industrie moet EU-boetes stikstofnormen betalen

door Paul Tang op 6 oktober 2015
Foto wikipedia / Ruben de Rijcke

De vier grote steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) gaan in 2015 niet voldoen aan de Europese norm voor stikstofdioxide in de lucht. Hierdoor dreigt een forse boete vanuit Brussel. Daarbij bestaat het gevaar dat Brussel een bouwstop oplegt aan die steden waar de concentratie stikstofdioxide te hoog is. Europarlementariër Paul Tang (PvdA)

lees verder »

Wereldwijde aanpak belastingontwijking is voor Nederland kans om schande uit te wissen

door Paul Tang op 6 oktober 2015

De PvdA Europa wil dat Nederland en Luxemburg de wereldwijde maatregelen voor belastingontwijking, die vandaag zijn gepresenteerd, zo snel mogelijk invoeren. “Dit is een kans voor Nederland om de schande van de afgelopen tijd uit te wissen”, aldus Europarlementariër Paul Tang. Hij pleit al langer voor een internationale aanpak van belastingontwijking. Jaarlijks lopen landen 200

lees verder »

PvdA Europa wil dat broncode sjoemelchips openbaar wordt

door Paul Tang op 5 oktober 2015

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wil dat de Europese Commissie autofabrikanten dwingt om de broncode van motormanagementsoftware openbaar te maken. Vorige week kwam vast te staan dat Volkswagen stikstoftesten manipuleert met slimme software.  Dit soort sjoemelchips kunnen herkennen dat een auto zich in testomstandigheden bevindt.  Paul Tang roept de Europese Commissie via schriftelijke vragen op om

lees verder »

Werk maken van investeringen

door Paul Tang op 3 juni 2015

Nederland moet werk maken van investeringen. Het mag dan economisch wat meer voor de wind gaan, als het gaat om investeren is het al veel te lang dood tij in ons land. Ik roep dan ook het kabinet op te investeren in innovatie, onderwijs en duurzame energie. Als overheid en bedrijfsleven hier samen optrekken kan

lees verder »

Rode kaart voor pensioenplan Europese Commissie

door Paul Tang op 17 april 2015

Persbericht De pensioenplannen van de Europese Commissie zijn zo inhoudsloos, dat ze beter in de prullenbak verdwijnen. Nederland heeft, als het om pensioenen gaat, zijn zaken goed op orde en is deze Europese bemoeienis overbodig.

lees verder »

Stop speculeren met spaargeld

door Paul Tang op 13 april 2015
Foto Foto Pixabay / PublicDomainPictures

Dat bankiers hun zakken willen vullen met bonussen en exorbitante loonsverhogingen is natuurlijk schandalig, maar dat banken in Europa onbeperkt mogen speculeren met u en mijn spaargeld is minstens zo verderfelijk.

lees verder »

Neem voortrekkersrol bij bestrijden belastingontduiking

door Paul Tang op 2 april 2015

Belastingontwijking is niet te rijmen met eerlijk delen. Ik wil dan ook dat Nederland een voortrekkersrol neemt op dit onderwerp, juist door zich te scharen achter de Europese voorstellen. Belastingontwijking is een onderwerp, waarin Europa het verschil kan en moet maken. Zonder Europese aanpak worden landen tegen elkaar uitgespeeld door het internationale bedrijfsleven. Ons land

lees verder »

Tactiek van landje-pik door bedrijven aanpakken

door Paul Tang op 11 februari 2015
Foto Flickr / Snorski

Afspraken maken over te betalen belastingen, kan zekerheid geven aan bedrijven en ze over de streep halen om in ons land te investeren. Wat naar buiten is gekomen over de praktijk in Luxemburg gaat veel verder dan dat, namelijk afspraken over het niét betalen van belasting. Daarom ben ik blij dat ik lid mag worden

lees verder »