Marit Maij

Tweede Kamerlid, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel, asiel en migratie

Arbeidsuitbuiting in EU niet tolereren

door Marit Maij op 2 juni 2015

In heel Europa is er sprake van ernstige uitbuiting van werknemers, concludeert het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). Vooral arbeidsmigranten werken via allerlei schijnconstructies vaak onder het CAO-loon of wettelijk minimum, wat leidt tot uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt.

lees verder »

Zorgen om precaire situatie in Macedonië

door Marit Maij op 20 mei 2015
Foto Foto Flickr / VX2_5765

De PvdA maakt zich grote zorgen over de precaire situatie in Macedonië. Ik heb het kabinet gevraagd welke acties Nederland en de EU ondernemen om de acute politieke crisis in Macedonië te helpen oplossen en het land uit de al langer lopende negatieve spiraal te halen.

lees verder »

Europa niet als speelbal van multinationals

door Marit Maij op 2 april 2015
Foto Foto Flickr / Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Europese Unie moet in actie komen tegen de groeiende macht van multinationals. Dat gebeurt nu te weinig. Daarom wil ik dat de Nederlandse regering hier tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 een speerpunt van maakt. Europa is misschien een paradijs voor de internationale bedrijven, maar de Europese burger is steeds vaker de dupe.

lees verder »

Nederland, let op uw Saeck

door Marit Maij op 1 april 2015
Foto Foto Flickr / Ministerie van Buitenlandse Zaken

In Nederland mopperen we veel en vaak op de Europese Unie. Vaak is dat ook terecht, want in Europa zijn nog voldoende uitdagingen en gaat lang niet alles van een leien dakje. Maar met kritiek komt ook de verantwoordelijkheid om aan te geven hoe het dan wel moet.

lees verder »

Laaggeletterdheid in Europa aanpakken

door Marit Maij op 24 maart 2015
Foto Foto Flickr / Marco Derksen

Maar liefst een op de vijf volwassenen kan deze blog niet lezen. En nog erger: het feit dat een op de vijf volwassenen in de EU laaggeletterd is zorgt ervoor dat zij niet kunnen functioneren in een moderne maatschappij.

lees verder »

Gelijk loon voor gelijk werk in Europa

door Marit Maij op 26 februari 2015
Foto Foto Flickr / Darren Glanville

Dat twee mensen die in hetzelfde land hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen lijkt de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Helaas is dit in de Europese Unie niet altijd het geval.

lees verder »

Grieken niet de rug toekeren

door Marit Maij op 26 januari 2015

De PvdA feliciteert Syriza met haar indrukwekkende overwinning. Wat ons betreft blijft Europa ook na deze verkiezingen samen met Griekenland en binnen de Euro werken aan een oplossing voor de Griekse problemen. De PvdA vindt dat het herstel van de Griekse overheidsfinanciën in de nabije toekomst sterker verbonden moet zijn aan hervormingen en investeringen die

lees verder »

Geschokt door aanslag persvrijheid Turkije

door Marit Maij op 15 december 2014

Democratie, rechtstaat en vrijheid van meningsuiting. Het zijn kernwaarden van de Europese Unie. Journalisten oppakken en politieke tegenstanders monddood maken passen daar niet bij. Ik ben geschokt door de aanslag op de persvrijheid van afgelopen weekend in Turkije. Dat verdient een scherpe veroordeling, juist van de Europese regeringen die staan voor die kernwaarden. 

lees verder »

Inzetten op democratie en rechtstaat in kandidaat-lidstaten

door Marit Maij op 15 december 2014

De komende vijf jaar treden er geen nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toe. Van alle kandidaat-lidstaten is er geen een die in de nabije toekomst aan alle vereisten voldoet. De focus van de EU ligt daarom de komende vijf jaar op groei en banen in de huidige lidstaten.

lees verder »

Vrijheid koesteren en verdedigen

door Marit Maij op 9 november 2014

Nog maar veertig jaar geleden leefde meer dan de helft van de Europeanen niet in vrijheid: geen politieke vrijheid, geen vrije pers, geen vrijheid van meningsuiting of vereniging. Maar toen viel, precies 25 jaar geleden, de Muur. Samenwerking in de Europese Unie bracht die vrijheid en vrede en welvaart op het Europese continent, voor iedereen.

lees verder »

Europa moet transparanter

door Marit Maij op 4 november 2014

Deze week is de nieuwe Europese commissie aan de slag gegaan met een belangrijke opdracht: sociale en economische zekerheid brengen en een Europese rots in de woelige wereldse branding zijn. Zij moet de economie van de Europese Unie aan de praat krijgen, maar vooral welvaart en welzijn voor alle Europeanen stimuleren.

lees verder »

Europese waarden koesteren en uitdragen

door Marit Maij op 16 oktober 2014

In Europa geloven we in vrijheid, democratie, gelijkheid, emancipatie, en de bescherming van fundamentele burgerrechten. Helaas staan die Europese rechten steeds vaker en op steeds meer plekken in Europa onder druk. Om deze waarden te verdedigen hebben we vanaf nu een nieuwe voorvechter in Europa: de nieuwe PvdA Eurocommissaris Frans Timmermans.

lees verder »

Europese waarden noodzakelijk in onoverzichtelijke wereld

door Marit Maij op 10 september 2014

Solidariteit, vrijheid en democratie. Kernwaarden van de Nederlandse rechtstaat, en tevens de kernwaarden van de Europese Unie. Kernwaarden die we overeind kunnen houden doordat we daar samen in Europa voor staan, tegen de barbarij van IS of de machtspolitiek van Rusland.

lees verder »

Geen kinderen meer in de cel

door Marit Maij op 27 mei 2014

De PvdA is zeer verheugd dat staatssecretaris Teeven vandaag heeft aangekondigd dat asielzoekende kinderen of gezinnen die Nederland binnenkomen niet meer in cellen opgesloten worden. Ze gaan voortaan naar een gezinsvriendelijke locatie. In Zweden wordt al op die manier gewerkt.

lees verder »

Werkgever moet zich inspannen voor integratie arbeidsmigrant

door Marit Maij op 20 mei 2014

De Partij van de Arbeid vindt dat werkgevers die arbeidsmigranten inhuren hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun buitenlandse werknemers integratie- en taalcursussen moeten aanbieden. Op die manier voorkomen we dat de baten van arbeidsmigratie voor de werkgevers zijn, terwijl de lasten voor de samenleving zijn.

lees verder »

Een sociaal Europa krijgt lokaal betekenis

door Marit Maij op 29 april 2014

Op 22 mei gaan we naar de stembus om het nieuwe Europees Parlement te kiezen. Een stembusgang na vijf turbulente jaren in Europa. Het zijn geen gewone verkiezingen, want de vraag waar we heen gaan met de Europese samenwerking dringt zich steeds sterker op.

lees verder »

Naar een beter Europa

door Marit Maij op 2 april 2014
Foto Marit Maij

Over zeven weken gaan we naar de stembus om een nieuwe samenstelling van het Europees Parlement te kiezen. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over de ‘Staat van de Unie’. Hoe staat het met de Europese samenwerking en waar gaan we heen?

lees verder »

Meer aandacht voor sociaal Europa

door Marit Maij op 18 december 2013

Europa is veel meer dan een munt en een markt. Europa gaat over mensen. Daarom pleit de Partij van de Arbeid voor versterking van de sociale dimensie van Europa. Er moet meer rekening worden gehouden met de sociale gevolgen van de interne Europese markt.

lees verder »